Tokom studiranja ili poslije diplomiranja, studenti se obično obraćaju za preporuku. Preporuka je najčešće potrebna onima koji konkurišu za stipendiju, postdiplomske studije ili posao. Danas, ona postaje sve značajni uslov za dalji napredak u karijeri. Zato, pismena ili usmena preporuka predstavlja veoma ozbiljan vid poslovne komunikacije i podrazumijeva profesionalnu odgovornost davaoca preporuke.

Preporuku mogu dobiti isključivo studenti smjera Finansije ili oni studenti sa kojima je prof. Popović ostvario poseban vid saradnje (mentorstvo, istraživački projekti i slično).

 

Preporuke su najčešće zatvorenog tipa, u zaštićenom kovertu, tako da samo poslodavac ili drugo lice kojemu se prilažu može da ih pročita.

Izdaju se i na engleskom jeziku.

NAPOMENA:

Vodite računa da ostavite dovoljno vremena za pripremu preporuke. Nedjelja dana je uobičajeni period.

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © finansije.net 2003-2005