I OSNOVNA LITERATURA:

1.Dr Saša Popović (2000): "Portfolio analiza - kvantitativni aspekti investiranja u hartije od vrijednosti", Postidplomske studije "preduzetnička ekonomija" i "Modus" - centar za stastistička istraživanja i prognoze.

obavezno gradivo: str. 13-57, 74-80, 145-150, 181-188

2.Reilly, F. K. (1989). Investment Analysis and Portfolio Management (Orlando, Fl.: The Dryden Press) - poglavlje 19: International Diversification (str. 777-799)

(studentima će biti obezbijedjena kopija ovog poglavlja)II DOPUNSKA LITERATURA*


1.K. Moris, A. Siegel, S. Dabić (1993). U obliku novca - vodič kroz hartije od vrijednosti, IQ media, Beograd

2.Peter Lynch & John Rothchild (1989). One up on Wall Street - How to Use What You Already Know to Make Money in the Market, Penguin Books

3.Peter Lynch & John Rothchild (1995). Learn to Earn - A Beginner's Guide to the Basics of Investing and Business, A Fireside Book, Simon & Schuster

4.Peter Lynch & John Rothchild (1994). Beating the Street, A Fireside Book, Simon & Schuster

5.Robert Hagstrom (1995). The Warren Buffett Way - Investment Strategies of the World's Greatest Investor, John&Wiley and Sons

  Spisak literature u Microsoft Word dokumentu

 

 

 

 

  

Copyright © finansije.net 2003-2005