Ova stranica sadrži imena svih studenata koji su Finansijski menadžment položili sa ocjenom 10. Ažuriraće se poslije svakog ispitnog roka.
 

 


Jun 2005.
 
 
Boričić Ivana 01/253
Bulatović Zdenka 01/153
Dedeić Gordana 01/43
Golubović Ljubica 01/53
Hodžić Altijana 01/123
Marković Ana 00/129
Matijašević Marija 00/67
Mihović Radmila 01/91
Radojičić Nikola 01/33
Rakčević Petar 01/262
Rondić Mirela 00/218
Veliu Alma 01/165
Žugić Đuro 01/39

 


Jul 2004.
 
 
Rakočević Ivan

99/10

 


Jun 2004.
 
 
Golubović Ivana 96/2
Banović Radoš  99/69
Čurović Borka 99/43
Dašić Mladen 99/4
Ivanović Ana 98/101
Kočović Bojan 98/140
Marjanović Ana 99/43
Miljić Srđan 00/99
Pajović Valentina 00/18
Šehović Damir 00/81
Todorović Vesna 00/40
Janjušević Marija 00/93

 


Jun 2003.
 
 
Backović Tamara 99/104
Bošković Tanja 99/123
Burić Mirjana 97/56
Drakić Nina 99/81
Dubak Jelena 99/24
Ficić Etrita 99/39
Glomazić Jadranka 97/71
Janković Jelena 99/381
Knežević Danko 97/338
Kovačević Vladimir 99/07
Krgović Tripko 96/219
Milović Nikola 97/72
Milović Nikola 99/99
Miranović Predrag 97/324
Miročević Marko 99/82
Nezirić Damir 98/291
Novaković Maja 98/105
Radusinović Sanja 96/127
Savović Ana 99/378
Vujović Snežana 97/12
Vulić Vladimir 99/483
Vulić Nikola 99/389

  

Copyright © finansije.net 2003-2005