sponzor sajta:

 

"Success, it's a mind game."

 Eurosport

U namjeri da u radu sa studentima izvršimo što lakši prelazak sa pasivnog pristupa "ja sam to učio" na aktivni "ja to znam da radim", u okviru web portala finansije.net priredili smo web sajt nastavne discipline Portfolio menadžment, koja se izučava Ekonomskom fakultetu u Podgorici, smjer Finansije.
 

Ciljnu grupu čine studenti IV godine redovnih studija koji slušaju ovaj kurs. Međutim, sadržaj sajta od značaja može biti svima koji se na bilo koji način bave kvantitativnim finansijama, modelima za optimizaciju investicija, alokaciju finansijske aktive i slično.

 

Prva predavanja u okviru ovog kursa održao je u ljetnjem semestru 1997. godine dr Saša Popović. Poseban argument u korist modernizacije Fakulteta predstavlja činjenica da se ova, u svijetu relativno mlada naučna oblast, u Crnoj Gori proučava već punih sedam godina. Za to vrijeme osnove portfolio menadžmenta izučilo je oko dvesta mladih ljudi. U istom periodu na našem fakultetu iz ove oblasti odbranjeno je desetak diplomskih radova, a nedavno je stečeno i prvo zvanje magistra ekonomskih nauka.

 

Ono što nastavnika posebno čini srećnim jeste potvrda da su slušaoci ovog kursa vrlo lako savladali sve testove koji su bili predvidjeni u postupku sticanja licence za zvanje investicionog menadžera, brokera ili dilera. Licenciranje je, u saradnji sa stranim eksretima, sprovodila Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore.
 

Posebnu zahvalnost dugujemo ekspertima iz oblasti portfolio menadzmenta, koji su prihvatili saradnju i svojim radovima obogatili ovaj sajt.

Srdačno,

Doc. dr Saša Popović

 

Copyright © finansije.net 2003-2005