Ova stranica rezervisana je za članke i publikacije ljudi iz prakse i gostujuće predavače. Ažuriraće se u skladu sa aktuelnim temama iz oblasti finansija.

 
OPTIMIZACIJA PORTFOLIJA, Paradigma ili enigma

Mr Goran Knežević
, zamjenik generalnog direktora
Centralna banka Crne Gore
   

 

REVIZIJA PORTFOLIJA

Sa
ša Perović, portfolio menadžer
BCA AG
Frankfurt am Main, Germany 

 

 

  


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Copyright © finansije.net 2003-2005