1. STRATEGIJE UPRAVLJANJA FINANSIJSKIM PORTFOLIJOM

Iako je teorija upravljanja portfolijom finansijske aktive visoko razvijena, privatizacioni fondovi u Crnoj Gori nisu mnogo rekli o ovim strategijama. Vi imate šansu! Aktivno ili pasivno upravljanje portfolijom? Šta više odgovara uslovima domaćeg tržišta kapitala? Iznenadite stručnu javnost rezultatima svog istraživanja!

2. BERZANSKI INDEKSI I NJIHOVA UPOTREBA U KONSTRUKCIJI
PORTFOLIJA FINANSIJSKE AKTIVE

Ova tema podrazumijeva primjenu berzanskih indeksa u optimizaciji portfolija finansijske aktive. S obzirom na već razvijene metode za optimizaciju portfolija na bazi indeksih modela, neophodno je na praktičnom primjeru prezentirati pomenutu metodologiju. Ukoliko postoji mogućnost, mali program za optimizaciju (u Excel-u) bio bi dobar rezultat istraživanja. Ova tema nije do sada obradjivana na Ekonomskom fakultetu u Podgorici. Podrazumijeva hrabrog i odgovornog kandidata!

3. PRINCIPI UPRAVLJANJA PORTFOLIJOM OBVEZNICA

Cilj rada je upoznavanje sa tzv. bond portfolio management-om, odnosno objasniti kako se upravlja obveznicama. Praktični dio rada podrazumijeva formiranje simulacionog portfolija obveznica i primjenu prezentiranih tehnika. Domaće banke, privatizacioni fondovi, penzioni fond i druge važne institucije trebaju ovakvu analizu. Možete značajno ohrabriti i unaprijediti njihovo neminovno uključivanje u rad sa obveznicama.

4. ANALIZA MODERNIH PENZIONIH FONDOVA

Reforma penzionog osiguranja u Crnoj Gori nije daleko odmakla. Cilj rada je analizirati funkcionisanje zapadnih penzionih fondova, dati prikaz popularnih penzionih šema, utvrditi mogućnosti za primjenu takvih principa u Crnoj Gori. Državno, korporativno ili privatno penzijsko i invalidsko osiguranje - na Vama je odgovor.

5. UPRAVLJANJE DEVIZNIM REZERVAMA MALIH ZEMALJA

I država ima potrebu da svoj portfelj finansijske aktive, u formi deviznih rezervi kojima upravlja centralna banka, povjeri na upravljanje portfolio menadžerima. Devizne rezerve predstavljaju specifični portfolio finansijske aktive. Ono što ga čini posebnim jesu, za razliku od klasičnih portfolija, specifični finansijski ciljevi: sigurnost, likvidnost i... kojima streme sve, a posebno male ekonomije. U Crnoj Gori nema predloga modela za upravljanje deviznim rezervama. Treba li potencijalnom kandidatu reći išta više o značaju ove teme?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © finansije.net 2003-2005