Pravila akademskog ponašanja pri odbrani diplomskog rada

PRIJE ODBRANE

Tražite od mentora da Vas prethodno upozna sa protokolom i vremenom predviđenim za odbranu rada.

Održite probnu prezentaciju rada u okviru predloženog vremena za odbranu, koje najčešće iznosi 15 minuta. Ukoliko ste pripremili kompjutersku prezentaciju (Power Point i drugo), obezbijedite pomoćno lice koje će upravljati prezentacijom.

Ukoliko pozivate goste da pisustvuju odbrani rada, upozorite ih da ne dođu u uniformama, pod dejstvom alkohola, neprimjereno odjeveni (šortsevi, papuče,...) ili skloni nepristojnom ponašanju.

NA ODBRANI

Budite pristojno odjeveni, jer organizujete javnu odbranu rada, bez obzira da li u sali ima gostiju ili ne.

Ukoliko namjeravate da pitanja Komisije zapisujete na listu ili komadu papira, već ste porušili pravila lijepog ponašanja. Imajte pri sebi olovku, bilježnicu i primjerak rada.

Odbranu nikako ne počinjati riječima "dobardan" ili "moje ime je..." ili "najprije da se zahvalim mentoru..."

Držati se predvidjenog okvira vremena!!! Nepridržavanje ovog pravila čini najčešću grešku diplomaca. Vaša potreba da dokažete da ste ovladali temom treba da dodje do izražaja jedino prilikom izrade rada i prilikom odgovora na postavljena pitanja od strane Komisije ili publike.

O čemu govoriti na prezentaciji ili kako prezentirati rad je jedno od najčešćih pitanja studenata. Njaprije treba predstaviti značaj teme, zatim ukratko predstaviti strukturu rada po poglavljima, napomenuti istraživačka iskustva, a onda se posebno zadržati na zaključcima sadržanim u radu.

Odgovori na pitanja Komisije i publike moraju biti kratki i sadržajni.

Prilikom proglašavanja ocjene svi prisutni su obavezni da stoje (izuzev hendikepiranih osoba), uključujući i članove Komisije za odbranu.

POSLIJE ODBRANE

Tek sada je pristojno od Komisije tražiti riječ i izraziti zahvalnost osobama zaslužnim za podršku i pomoć prilikom izrade rada.

Ukoliko ste u prostorijama fakulteta predvidjeli koktel, neka bude što skromniji i neka traje najviše 30 minuta.

Prostorije u kojima ste proslavljali trebalo bi ostaviti čiste ili bar onakve kakve ste ih zatekli na ulasku.

   Bonton na odbrani diplomskog rad u Microsoft Word dokumentu.

 

Copyright © finansije.net 2003-2005