Ovdje možete naći kalendar predavanja u Microsoft Word dokumentu.

 

 P1   - Uvodna predavanja
 
 P2   - Modeli za utvrđivanje prinosa i rizika individualnih  HOV
 
 P3   - Karakteristike portfolija u opštem smislu
 
 P4   - Kombinacija dvije rizične aktive
 
 P5   - Grafička prezentacija mogućih realizacija portfolija
 
 P6   - Izbor optimalnog portfolija
 
 P7   - Međunarodna diversifikacija
 
 P8   - Efikasnost tržišta kapitala
 
 P9   - Modeli ravnoteže na tržištu kapitala
 
 P10 - Globalni koncept i strategije portfolio menadžmenta
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © finansije.net 2003-2005