NAPOMENE:

A. Seminarski rad nije obavezan!

B. Zahtjev za dodjelu teme student vrši lično ili elektronski na adresu finansije@finansije.net

C. Ukoliko se prijavljivanje vrši elektronski, potrebno je navesti ime i prezime, broj indeksa i redni broj teme sa ovog spiska, ukoliko je tema slobodna.

D. Seminarski radovi se mogu odabrati od momenta objavljivanja na web sajtu.

E. Seminarski radovi moraju biti u elektronskoj formi i dostvljaju se elektronskom poštom na adresu finansije@finansije.net ili na disketi.

F. Za seminarske radove svu potrebnu literaturu i dokumentaciju student obezbjedjuje sam.

G. Seminarski radovi ne smiju biti duži od 7 strana.

H. Prihvaćeni seminarski radovi se vrednuju sa 2 boda. Ukoliko predmetni nastavnik ne prihvati rad, studentu se ne dodjeljuju nikakvi bodovi.

I. Studenti nemaju pravo da zamijene jednom dodijeljenu temu.

J. Ukoliko student iz bilo kojih razloga odustane od teme, obavezan je to prijaviti predmentim nastavnicima.

K. Seminarski radovi se moraju predati do kraja decembra 2004.


 

Copyright © finansije.net 2003-2005