I UVOD U FINANSIJSKI MENADŽMENT

1. Poslovni ciljevi preduzeća i upravljanje poslovnim finansijama
2. Mjesto i uloga finansijskog menadžmenta u preduzeću
3. Oblast rada finansijskog menadžmenta
4. Značaj finansijskog menadžmenta
5. Odnos finansijskog menadžmenta i drugih funkcija u preduzeću
6. Organizacija finansijske funkcije u preduzeću


II FINANSIJSKA POLITIKA PREDUZEĆA

1. Mjesto i uloga finansijske politike u poslovnoj politici preduzeća
2. Cilj finansijske politike
3. Načela finansijske politike
4. Politika vlasničkog i finansijskog prestrukturiranja preduzeća
5. Politika zaduživanja preduzeća
6. Politika zajedničkog ulaganja
7. Politika likvidnosti preduzeća
8. Politika raspodjele finansijskog rezultata
9. Politika dividendi
10. Finansijska politika preduzeća i finansijsko tržište
11. Uticaj fiskalne politike na finansijsku politiku preduzeća


III FINANSIJSKO PLANIRANJE U PREDUZEĆU

1. Metode finansijskog planiranja
2. Modeli finansijskog planiranja
3. Budžetiranje; Planiranje profita i sistem kontrole
4. Metod racio brojeva (Racio rizika i tehnika zaštite od rizika)
5. Tok gotovine


IV OBLICI FINANSIRANJA PREDUZEĆA

1. Samofinansiranje kao oblik finansiranja preduzeća
2. Finansiranje preduzeća putem emisija hartija od vrijednosti
3. Finansiranje preduzeća iz uloga trećih lica
4. Kreditiranje kao oblik finansiranja
5. Specifični oblici finansiranja preduzeća
6. Pravila finansiranja
7. Optimalna kombinacija finansiranja


V KORIŠĆENJE (ULAGANJE) FINANSIJSKIH SREDSTAVA

1. Pojam i vrste finansijskih ulaganja
2. Kriterijumi finansijskih ulaganja
3. Finansijska ulaganja iz sopstvenih i tuđih izvora
4. Investiciona ulaganja
5. Rentabilnost uloženih sredstava
6. Obračun profita i tok gotovine
7. Kombinovanjem portfeljem imovine preduzeća
8. Korišćenje finansijskih sredstava u nestabilnim uslovima poslovanja
9. Biznis i finansijski rizik


VI FINANSIJSKA ANALIZA U FUNKCIJI FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA

1. Ciljevi finansijske analize
2. Tehnika finansijske analize
3. Finansijski i ekonomski bonitet preduzeća


VII FUNKCIJA FINANSIJSKOG MENADŽMENTA

1.Razvoj novih formi i metoda upravljanja finansijama preduzeća
2. Metode finansijskog odlučivanja
3. Uloga savremenog finansijskog menadžera
4. Odgovornost finansijskog menadžera


VIII STRATEGIJA I TAKTIKA FINANSIJSKOG MENADŽMENTA

1. Finansijska kombinatorika na području:
   -Osnovnih sredstava
   -Dugoročnih sredstava
   -Zaliha
   -Kratkoročnih potraživanja
   -Novca i hartija od vrijednosti
   -Stranih ulaganja
   -Dugoročnih i kratkoročnih izvora
   -Dobiti i raspodjele


IX FINANSIJSKI MENADŽMENT PREDUZEĆA I BANKARSKI APARAT

1. Poslovni odnosi i saradnja preduzeća i banaka
2. Depozitni odnosi između preduzeća i banaka
3. Kreditni odnosi preduzeća i banaka
4. Zajednički nastupi na finansijskom tržištu
5. Uticaj poslovne politike banaka na finansijski menadžment preduzeća
6. Ocjena kreditne sposobnosti preduzeća


  Plan i program u Microsoft Word dokumentu

 

Copyright © finansije.net 2003-2005