Prof. dr Saša Popović
     

Rođen je 30. marta 1966. godine u Beranama, Crna Gora. Završio je Ekonomski fakultet u Podgorici (1991). Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (1996), na temu "Matematičko-statistički modeli analize berzanskih transakcija". Zvanje doktora nauka stekao je na Univerzitetu Crne Gore (1999), naziv disertacije: "Portfolio analiza - kvantitativni aspekti investiranja u hartije od vrijednosti".

Od 1992. godine stalno je zaposlen na Ekonomskom fakultetu u Podgorici. U zvanje vanrednog profesora izabran je 2005. godine. Predaje Finansijski menadžment, Portfolio menadžment i Analizu berzanskog poslovanja.

 

Dobitnik je nekoliko stipendija, od kojih i prestižne Fulbright-ove stipendije (Columbia University, New York, 2001-02). Sarađivao je sa značajnim insititucijama, od kojih izdvaja Cohig & Associates, Denver, CO, USA (1995) i Lazard Asset Management, New York, NY, USA (2002).

Poslovni angažmani: Nova berza hartija od vrijednosti Crne Gore, predsjednik Odbora direktora; Menadžment preduzeće AtlasMont, potpredsjednik Odbora direktora; Modus - centar za statistička istraživanja i prognoze, rukovodilac.

Amaterski se bavi fotografijom, mnogo čita, a ponekada uzme gitaru.

 

 Mr Ana Mugoša
     

Rođena 23.09.1981. godine u Podgorici, Crna Gora. Završila je Ekonomski fakultet u Podgorici (2005). Pohađala je MBA iz finansija (2006-2009) na Šefild Univerzitetu (University of Sheffield, MBA in Finance) i magistrirala na temu "Eurization in Montenegro - advantages, disadvantages and economic implications". Student je doktorskih studija na Ekonomskom fakultetu u Podgorici.

Od 2009. godine je zaposlena na Ekonomskom fakultetu u Podgorici kao saradnik u nastavi na predmetima Finansijski menadžment, Portfolio menadžment, Portfolio analiza i Analiza berzanskog poslovanja.

Poslovni angažmani: Od 2006-2010 saradnik u nastavi na predmetima Poslovne finansije, Berzansko poslovanje, Investicije i Javne finansije na  Fakultetu za poslovne studije Univerziteta Mediteran; Decembra 2009. godine imenovana je za člana Komisije za kotaciju Nove berze hartija do vrijednosti Crne Gore AD.

Završila je nižu muzičku školu "Vasa Pavić" u Podgorici (instrument klavir), aktivno govori Engleski, Italijanski i Francuski jezik (Dalf),a pasivno Španski.

 

 

 

 

Copyright © finansije.net 2003-2005