Ovdje možete naći kalendar predavanja u Microsoft Word dokumentu.

 

P1 - (13.10.) 1. Uloga finansijske funkcije. Šta je osnovni cilj poslovanja preduzeća? Finansijska funkcija => fininansijska politka => strategija i taktika finansijskog  upravljanja: stalnost, rast, razvoj, ugled, prestiž, renome, niski rizici poslovanja. Šta znači finansijski položaj firme?...

P1 predavanja u PDF formatu.


 

P2 - (20.10.) Organizacija finansijske funkcije. 1. Determinante organizacije finansijske funkcije (veličina i struktura preduzeća, tehnička opremeljnost, kadrovi, troškovi). Veličina preduzeća uslovljava stepen razvijenosti finansijske funkcije (odvajanje finansijske od računovodstvene funkcije - gdje se formira embrion ove funkcije? Šta je starije: kokoška ili jaje?)...

P2 predavanja u PDF formatu.


 

P3 - (27.10.) Shvatanje likvidnosti i mjerenje likvidnosti. Novac - univerzalni ekvivalent. Nenovčani oblici-novac. Stepen likvidnosti - vrijeme. Pojam likvidnosti-dvostruko značenje (sposobnost transformacije; izmirenje obaveza). Prvo značenje - sposobnost transformacije nenovčanih oblika...

P3 predavanja u PDF formatu.


 

P4 - (03.11.) Tržište kapitala Šta je to kapital? Koje su pojavne forme kapitala? Tržište kapitala - pojam i definicija. FOREX www.fxfirst.com...

P4 predavanja u PDF formatu.

 

P5 - (10.11.) Skriveni oblici samofinansiranja. Skriveni oblici samofinansiranja - latentne rezerve u bilansu - načelo finansijske pažnje. Skriveni oblici samofinansiranja - jer se ne vide u bilansima; Latentan znači - koji se ne vidi; rezerva znači -ubuduće je potrebno manje izvora finansiranja. Kako nastaju latentne rezerve?...

P5 predavanja u PDF formatu.


 

P6 - (17.11.) KREDITIRANJE. Vrste kredita: Prema roku raspoloživosti sredstava - Kratkoročni (do 1 godinu;sezonske zalihe i druga kratkoroč. vezana obr. sredstva ) - Srednjoročni (1 - 5 godina; osn. sredstva, dugoročni plasmani i trajna obr. sredstva ) - Dugoročni (preko 5 godina; osn. sredstva, dugoročni plasmani i trajna obr. sredstva ). Prema pokriću (obezbjeđenju) - Nepokriveni...

P6 predavanja u PDF formatu.


 

P7 - (24.11.) FINANSIJSKO PLANIRANJE. FINANSIJSKO PLANIRANJE je konkretizacija finansijske politike kroz finansijske planove kojima se cilj finansijske politike - finansijska snaga projektuje u vrijednosnom izrazu. Šta je to finansijska snaga preduzeća? (trajna sposobnost...). Finansijsko planiranje obuhvata:...

P7 predavanja u PDF formatu.


 

P8 - (01.12.) Poslovni rizik. Faktori poslovnog rezultata. Faktor poslovnog leveridža. Finansijski rizik. Faktor finansijskog rezultata... Plan novčanih tokova.

P8 predavanja u PDF formatu

 

P9 - (08.12.) Pojam i kvantifikacija dugoročnog ulaganja i njegovog efekta Dugoročno ulaganje :> rok imobilizacije (vezivanja) duzi od godinu dana Dugoročno ulaganje :> ulaganje u osnovna sredstva, stalna obrtna sredstva i dugoročne plasmane Investicioni projekat (osnovni dokument): 1. za ulaganja u postojeće kapacitete...

P9 predavanja u PDF formatu


 

P10 - (15.12.) Finansijska strategija i taktika osnovnih sredstava Finansijska strategija je vještina upotrebe sredstava, korišćenja izvora finansiranja i raspodjele finansijskog rezultata radi postizanja cilja finansijske politike - finansijske snage preduzeća. Taktika je postupak (metod, postupak) koji se primjenjuje u oblasti svakog segmenta sredstava i izvora finansiranja, koji vodi ostvarenju podcilja datog segmenta...

P10 predavanja u PDF formatu

 

P11 - (22.12.) Finansijska strategija i taktika kratkoročnih potraživanja po osnovu komercijalnih odnosa Kratkoročna potraživanja po osnovu komercijalnih odnosa čine:
1. dati avansi dobavljačima
2. potraživanja od kupaca po osnovu prodaje sa odloženim rokom plaćanja
3. potraživanja po osnovu kratkoročnih robnih kredita pri prodaji robe na kredit...

P11 predavanja u PDF formatu

 

Copyright © finansije.net 2003-2005