I UVODNA PREDAVANJA

1.1 Inicijalni test.
1.2 Pitanja za upoznavanje (osnove teorije hartija od vrijednosti).
1.3 Aanaliza ekonomskih eseja

II ISTORIJAT POSLOVANJA SA HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI I BERZI

2.1 Time line – prikazivanje CD-a o berzanskom poslovanju.
2.2 Hronologija razvoja berzi u svijetu.
2.3 Tipovi berzi.

III KAKO ČITATI BERZANSKE IZVJEŠTAJE

3.1 Pojam i postupak kotacije na berzi.
3.2 Berzanski izvještaji o individualnim HOV.
3.3 Berzanski izvještaji o tržištima.

IV ANALIZA BERZANSKIH INDIKATORA

4.1 Berzanski prosjeci.
4.2 Analiza berzanskih indeksa.
4.3 Metodološki problemi u konstrukciji berzanskih indeksa (razvodnjavanje akcija, zamjena akcija i proširivanje liste indeksa).
4.4 Domaći indeksi (NEX20 i NEX PIF).

V PONDERACIONE ŠEME U KONSTRUKCIJI BERZANSKIH INDEKSA

5.1 Cjenovno ponderisani indeksi .
5.2 Vrijednosno ponderisani indeksi.
5.3 Neponderisani indeksi.
5.4 Pregled indeksa (lokalni, regionalni, nacionalni i internacionalni indeksi – PPT prezentacija)

VI PROCJENA VRIJEDNOSTI FINANSIJSKE AKTIVE - AKCIJE

6.1 Modeli za procjenu akcija.
6.2 Opšti model.
6.3 Model konstante dovodende.
6.4 Model konstantnog rasta dividendi.

VII PROCJENA VRIJEDNOSTI FINANSIJSKE AKTIVE - OBVEZNICE

7.1 Modeli za procjenu obveznica.
7.2 Opšti model.

VIII FUNDAMENTALNA ANALIZA CIJENA AKCIJA

8.1 Fundamentalna analiza cijena akcija.
8.2 Analiza izabranih fundamentalnih pokazatelja.

IX TEHNIČKA ANALIZA CIJENA AKCIJA

9.1 Tehnička analiza cijena akcija.
9.2 Grafici i dijagrami.
9.3 Pokretni prosjeci.
9.4 Ostali modeli teničke analize.

X VALUE LINE IZVJEŠTAJ

   Plan i program u Microsoft Word dokumentu.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © finansije.net 2003-2005