Ova stranica sadrži imena svih studenata koji su Finansijski menadžment položili sa ocjenom 10. Ažuriraće se poslije svakog ispitnog roka.
 Jun 2005.
 
 
Gutić Damir 99/458
Jaredić Rajko 99/55
Mihović Radmila 01/91
Rondić Mirela 00/218
Veliu Alma 01/165

 Jul 2004.
 
 
Golubović Ivana 96/02
 


Jun 2004.
 
 
Banović Radoš 99/69
Čurović Borka 99/43
Dašić Mladen 99/04
Đoković Željko 95/306
Ivanović Ana 98/101
Kočović Bojan 98/140
Marjanović Ana 00/99
Miljić Srđan 00/18
Pajović Valentina 00/81
Pavićević Željka 97/27
Šehović Damir 00/40
Todorović Vesna 00/93
Zečević Milica 99/08
Živković Katarina 00/350


Jun 2003.
 
 
Bojanić Snežana 99/18
Đurović Mara 95/59
Jovićević Samo 99/475
Masličić Jasmina 99/109
Miketić Miloš 99/433
Popović Nikola 99/52
Stojanović Boško 99/110
Škuletić Sanja 99/44 

Copyright © finansije.net 2003-2005