sponzor sajta:

 

"Postoje dva načina da se zaradi novac:
ljudi koji rade i novac koji radi
"

 Bob Proctor, seminars
"Forum millionaire"

Sajt nastavne discipline ABP, kao dio web portala finansije.net pokrećemo sa namjerom da, prije svega, olakšamo komunikaciju sa studentima smjera Finansije na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, kao i stepen njihovog razumijevanja funkcionisanja tržišta kapitala kod nas i u svijetu. Pored osnovnog cilja želimo, takođe, da povećamo interesovanje akademske i druge javnosti za poslovanje sa hartijama od vrijednosti i berzansko poslovanje.

Ovu disciplinu u Nastavni plan Ekonomskog fakulteta, IV godina studija, uveo je dr Saša Popović 2000 godine. Namjera je da se na završnoj godini studija, u okviru discipline Analiza berzanskog poslovanja, kroz praktičan rad i analizu realnih problema, kreira finansijski simulator za profesionalni trening studenata. Na to obavezuju riječi Pitera Linča: ” Ljude koji se obučavaju da postanu piloti stavljaju u simulatore letenja, gdje mogu učiti na osnovu sopstvenih grešaka, bez stvarnog gubitka aviona. Vi možete kreirati sopstveni investicioni simulator i učiti na svojim greškama bez stvarnog gubljenja novca. Mnogi investitori koji su mogli da se okoriste na osnovu ove vrste treninga morali su, nasuprot ovom, učiti na mnogo teži način. ”

 

S obzirom na to da naši studenti na različitim godinama studija i u okviru različitih disciplina proučavaju tržište kapitala, u okviru ove nastavne discipline na najmanju mjeru je sveden predavački aspekt, a naglašeno je samostalno istraživačko iskustvo studenata. U tome značajnu ulogu ima primjena modernih softvera za analizu stvarnih finasijskih podataka, prezentacija video materijala o poslovanju berzi, posjeta lokalnim akcionarskim društvima i berzama, obuka za rad na BTS softveru za berzansko poslovanje i slično.

 

Posebnu zahvalnost dugujemo korporaciji Reuters Ltd, predstavništvo u Beogradu, za donaciju u vidu jednogodišnjeg besplatnog korišćenja servisa REUTERS 3000 za akademske namjene (akademska 2000. god.), čime je poslovne informacije učinila dostupnim našim studentima i na taj način pomogla njihovom modernom profilisanju.
 

Srdačno,

Doc. dr Saša Popović

 

Copyright © finansije.net 2003-2005