Ova stranica rezervisana je za članke i publikacije ljudi iz prakse i gostujuće predavače. Ažuriraće se u skladu sa aktuelnim temama iz oblasti finansija.

 

 

  

 

 

CENTRALNA DEPOZITARNA AGENCIJA  (CDA) - Dr Miomir Jovanović

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Copyright © finansije.net 2003-2005