Ovdje možete naći kalendar predavanja u Microsoft Word dokumentu.

 
P1    - Uvodna predavanja
 
P2    - Istorijat poslovanja sa hartijama od vrijednosti i berzi
 
P3    - Kako čitati berzanske izvještaje
 
P4    - Analiza berzanskih indikatora
 
P5    - Ponderacione šeme u konstrukciji berzanskih indeksa
 
P6    - Procjena vrijednosti finansijske aktive - akcije
 
P7    - Procjena vrijednosti finansijske aktive - obveznice
 
P8    - Fundamentalna analiza cijena akcija
 
P9    - Tehnička analiza cijena akcija
 

P10  - Value Line izvještaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © finansije.net 2003-2005